Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Модуларни Комори

Унифриго е познат производител на Модуларни Комори во регионот на Југоисточна Европа.
Веќе ги имаме развиено и постојано ги следиме и применуваме Евро Стандардите на полето на хигиената за сите типови на комори врз основа на последните Европски закони и норми.
Можеме слободно да се пофалиме со мислењето кое го даваат нашите клиенти ширум Европа, почнувајќи од Германија, Швајцарија, Аустрија, Словачка итн.
Модуларните Комори на Унифриго се карактеризираат со мноштво на стандардизирани димензии од кои може да се одбере, како и со можноста за промена на формата и димензиите на коморите дури и после нивното вградување.
Најмногу се бараат од:
- Производителите на месо
- Помалите Месарници
- Рестораните
- Хотелите
- Слаткарниците
- Рибарниците
- Пицериите
- Пиљарите
- итн.


Ask us for this product

Your question