Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Фрижидери за Брзо Ладење

Тогаш кога се бараат фрижидери со голема снага за ладење. Кога се бараат фрижидери со голем капацитет, а сепак едноставни за употреба. Во таквите случаи Ви се потребни Специјалните фрижидери на Унифриго. Кои се едноставни за употреба, а капацитетот им е многу поголем од оние на стандардните. Вообичаено, Blast Chiller-ите се произведуваат од inox AISI 304 лим. Доаѓаат опремени со комплетно електронско управување на процесите: за Постепено или Јако брзо замрзнување кои одговараат на HACCP стандардите. Електронскиот систем за контрола има можност за меморирање на повеќе програми (режими) за ладење или временски или по давачот вметнат во артиклите. Најниска работна температура -40°C.


The specifications for this product will be published soon. Thank you for your attention...

Ask us for this product

Your question