Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Мисија

Нашата мисија е да ја прошириме флексибилноста на дизајнот на коморите на повисоко ниво.
Да се ​​задоволат потребите на клиентите на обострано задоволство.
Да истражуваме, подобруваме и имплементираме: иновации, квалитет и комплетна услуга на дневна основа, со внимание на деталите.