Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Историјат

УниФриго како дел од Frigoteknika групацијата е основана во 1969 година.
Во своите скромни почетоци до 1973 нашата компанија имаше површина од само 45 м2, а потоа во 1980 год нашите производствени простории се зголемија на 180 м2.
Во 1998 година, фирмата е преселена во нови простории од 5000 м2.
Поради нашата целосна посветеност, напорна работа, и инвестиции во нова технологија и машини, од раните почетоци ние сме присутни како на домашниот така и на европскиот пазар.