Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Sisteme te ndara

Njësitë e sistemit Split janë [b]indoor[/b] njësi te cilat perbehen nga dy pjes : avulluesi i cili montohet brenda ne dhomen ftohese dhe njesis ftohese e cila montohet jasht dhomes ftohese. Njësitë e sistemit Split janë të pajisura me kompresorë reciprok hermetik që punojnë me ftohje R404A. Njësitë e sistemit Split janë të përshtatshme për dhoma ftohese të vogla dhe të mesme

Avantazhet:
- montohen jashtezakonish shpejt fale nyjeve te tyre te shpejta qe montohen shume leht
- zvoglim te shpenzimeve dhe kohes gjat instalimit
- efikasitet të lartë në dimensione kompakte
- Sistemi automatik alarmi për pastrimin e kondensatorit
- Gjenerat e re Sistemeve te kontrollit elektronik : mundësia e lidhjes me sistemin e menaxhimit të largët dhe sinkronizimin e disa makina në të njëjtën dhomë të ftohtë
- reduktim i nivelit te zhurmës me anë të izolimit te zhurmes se kompresorit


Ask us for this product

Your question