Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Sisteme te medha

Dhomat ftohëse për industri te ashtuquajtura edhe UF Big System Prodhimet e Unifrigo jane prodhime që marrin në konsideratë qasjen e re te optimizimit të energjisë, standardet e higjienes dhe fleksibilitetin. Këto elemente bazike janë pikat kryesore që jane te matura nga ana e konsumatorit dhe rezultat i sjelljes dhe nevojës së konsumatorit. Kjo kategori në Unifrigo rradhitet si number një sipas nevojave të konsumatorit. Ne konsiderojmë poashtu zhvillimin rapid të teknologjive të informacionit dhe proceset e automatizuara mire të cmuara në këtë kategori produktesh.
Prodhimet tona të cilat janë të personalizuara në bazë të nevojave tuaja janë me module të integruara për audit nga larg, detektim te defekteve dhe transakcione te proceseve te automatizuara.
Prodhimet tona mund të përdoren në këto digastere:
Fabrika për procesimin e mishit
Prodhime të qumshtit
Ruajtës të fruteve
Ruajtës të akulloreve dhe te mirave për të cilat duhet ftohje e lartë


Ask us for this product

Your question