Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Rafte

Sistemi i rafteve UF është projektuar për përdorim në dhoma ftohese në supermarkete, kuzhina profesionale, restorante, mishtore dhe dyqane pulave, Delis, Delikatese, fabrika djathi, prodhues makaronash, pasta, etj., jane poashtu te përdorura edhe në industrinë ushqimore dhe industria hotelierike ku higjiena është një domosdoshmëri, por edhe në jo-ushqimore pantries, laboratorë spital dhe dhoma të pastra. Sistemi i rafteve UF janë të vetë-permbajtura dhe nuk kanë nevojë që të sigurohen për të dysheme, mure, as ne menyre horizontale apo diagonale.Raftet UF mund të montohen edhe ne kend me ane te nje elementi shume te thjesht qe mundeson shfrytezim sa me te madh te hapsires.


The specifications for this product will be published soon. Thank you for your attention...

Ask us for this product

Your question