Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Monoblok sisteme

Njësitë Monobllok kan shfaqur përdorim jashtëzakonisht te shkathët,dhe ka pushtuar aplikimin në muret e dhomave ftohese ose ne cfaredo muri tjeter ne baze te kerkeses. Këto njësi janë të pajisura me kompresorë reciprok hermetik që punojnë me ftohje R404A. Njësitë Monoblock janë të përshtatshme për dhomat ftoheses te vogla dhe te mesme. Avantazhet: *Përdorimi i gjithanshëm: montimi ne mure ose kudo tjeter *efikasitet të lartë në dimensione kompakte *Sistemi automatik alarmi për pastrimin kondensatorit *Gjenerat e re Sistemeve te kontrollit elektronik : mundësia e lidhjes me sistemin e menaxhimit të largët dhe sinkronizimin e disa makina në të njëjtën dhomë të ftohtë *reduktim i nivelit te zhurmës me anë të izolimit te zhurmes se kompresorit


Ask us for this product

Your question