Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Frigorifer per ftohje te shpejte

Kur fuqit fillojn te jen te rendesishme.Kapacitete te medha organizative dhe te thjeshta fillojn te perdoren.Dhomat ftohese speciale jan te lehta per tu perdorur dhe kan nje performance shume me te larte se mesatarja.Jane te prodhuara teresisht nga celik antikorodues AISI 304, dimenzione te brendshme shume te medha , Avulluesi trajtohet me mbrojtje jo toksike ,me operacione dhe elektronik komplete:Ftohje te BUTE dhe te FORTE dhe ka te gjitha parametrat per plotsim te HACCP sistemit.Mund te programohet me kohen ose ne baze te temperatures ne sonde.Punon ne temperatur deri me -40°C


The specifications for this product will be published soon. Thank you for your attention...

Ask us for this product

Your question