Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Evapurator

Avulluesit jan nje pjes shume e rendesishme e sistemit te ftohjes.Me ndihmen e avulluesve sistemi i ftohjes ben transferimin e temperatures nga njesia kondenzuese nepermjet gypave special e deri ne brendesin e komores.Ka shume lloje te avulluesve por te gjith ata varen nga madhesia e dhomes ftohese.


Ask us for this product

Your question